Wojowniczka z jednego z 30 kobiecych grobów, zawierających miecze, wlocznie, groty strzał. Norwegia IX w. "Eryka Ruda". Rekonstrukcja rysów twarzy na podst. budowy czaszki.

Shield Maiden. 

Fragment naczynia z czasów najpewniej VII w.n.e. , z jednej z osad umiejscowionych nad brzegiem Wisły. Znalezisko własne. Przekazane do szczegółowych badań odpowiednim organom. Tam. sprecyzują czy przedmiot ten pochodzi z okresu pradziejowego czy ze Średniowiecza.